Reagenčný aparát pre lekárne

V zmysle Zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach 362/2011 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejná lekáreň poskytuje lekárenskú starostlivosť verejnosti vrátane individuálnej prípravy liečivých prípravkov. Na základe tohoto zákona, správnej lekárenskej praxe a požiadaviek ŠUKL je každá lekáreň povinná vybaviť sa reagenčným aparátom (RA).

Používanie reagenčného aparátu v lekárni

V lekárni je povinnosť pri príjme surovín (liečivých prípravkov) skontrolovať totožnosť danej suroviny predpísanými skúškami podľa liekopisu. Na tento účel sa používa reagenčný aparát.

Reagenčný aparát obsahuje:

  • reagenčné činidlá, ktoré umožňujú priamo odskúšať surovinu
  • substancie - potrebné činidlo sa pripraví zo substancií, ktoré sú obsiahnuté v reagenčnom aparáte
Druhy dodávaných reagenčných aparátov

EL spol. s r.o. je v zmysle požiadaviek ŠUKL oprávnená vyrábať a pripravovať reagenčný aparát pre lekárne. Dodávaný RA je upravený v zmysle SL - 1

  • Základný reagenčný aparát - je určený ako základný súbor chemikálií a roztokov pre prvotné vybavenie lekární, resp. na úplnú obnovu reagenčného aparátu lekárne. Obsahuje substancie a činidlá vybrané podľa liekopisu tak, aby bolo možné vykonať skúšky totožnosti u najčastejšie používaných surovín.
  • Reagenčný aparát podľa výberu - predstavuje rozsiahlu ponuku činidiel a substancií umožňujúcu:
    • Doobjednať k základnému RA substancie a činidlá na jeho rozšírenie a obnovu
    • Vybrať určité druhy substancií a činidiel pre skúšanie malého počtu druhov surovín

Zloženie a cena základného reagenčného aparátu a reagenčného aparátu podľa výberu je uvedená v samostatnom ponukovom liste.

ZÁKLADNÝ REAGENČNÝ APARÁT PRE LEKÁRNE