Akreditované činnosti - Elsro

Prejsť na obsah

Akreditované činnosti

Naše služby
EL spol. s r.o. (EL) je  skúšobné laboratórium akreditované podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 17025: 2017.

Spôsobilosť EL vykonávať činnosti uvedené v Rozsahu akreditácie potvrdzuje Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) udelením Osvedčenia o akreditácii č. S-025.

EL poskytuje zákazníkom širokú škálu akreditovaných laboratórnych skúšok a analýz vzoriek vrátane odberov v rámci Rozsahu akreditácie

Oblasti akreditovaných skúšok:

 • chemické,
 • fyzikálno-chemické
 • mikrobiologické
 • molekulárno-biologické
 • biologické
 • ekotoxikologické skúšky

Analyzované materiály:

 • Tuhé materiály - pôdy, geologické materiály, obaly
 • Vody - pitné, podzemné, povrchové, pramenité, minerálne, voda na kúpanie, liečivé, závlahové, priemyselné, odpadové a osobitné, destilované, dojčenské, surové, balená pitná voda, oplachová voda
 • Výluhy
 • Odpady a kaly
 • Požívatiny - potraviny, pochutiny, nápoje, výživové doplnky
 • Biologické materiály, telá jatočných zvierat
 • Krmivá
 • Hnojivá, pôdne pomocné látky a pestovateľské substráty
 • Kozmetické výrobky
 • Priemyselné výrobky
 • Chemické látky
 • Ovzdušie
 • Materiály a predmety určené na styk s potravinami
 • Predmety bežného používania
 • Hračky
 • Stery z povrchov predmetov a plôch
 • Sterilizačné zariadenia (sterilizátory, autoklávy)
 • Dezinfekčné prostriedky
 • Vody pre farmaceutické účely  - Aqua purificata, Aqua ad iniectabilia, čistená voda na riedenie dialyzačných roztokov

Akreditované odbery vzoriek:

 • Vody – pitné, surové, podzemné, povrchové, odpadové a osobitné, voda na kúpanie, minerálne a liečivé
 • Odpady a kaly
 • Pôdy, geologické materiály
 • Hnojivá

Radlinského 17A/1575
052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4424740
+421 53 4192322
elsro@elsro.sk
Návrat na obsah