Kontakt - Elsro

Prejsť na obsah

Kontakt

Telefón:

sekretariát
+421 53 4424740
+421 53 4192322

vedúci prevádzky
+421 905 971 435  

e-mail:  
Obchodný názov: EL spol. s r.o.
Sídlo: Radlinského 17A/1575
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská republika
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 1470/V
IČO: 31652859
IČ DPH: SK 2020502891
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Spišská Nová Ves
Číslo účtu: SK41 0200 0000 0001 7244 9592
Radlinského 17A/1575
052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4424740
+421 53 4192322
elsro@elsro.sk
Návrat na obsah