Kontakty

EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31652859
DIČ: 2020502891
IČ DPH: SK2020502891
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Vložka č.: 1470/V

Telefón: +421 53 4424740, +421 53 4192322, +421 53 4414534, +421 53 4297680, +421 53 4297681
Fax: +421 53 4427735
e-mail: elsro@elsro.sk

MenoFunkciae-mail
Ing. Ľuboslav Blahut, CSc.Riaditeľ spoločnostiblahut@elsro.sk
RNDr. Jaroslav VozárManažér pre marketing
marketing, ekologické práce, nakladanie s odpadmi- zhodnocovanie kalov z ČOV, analýzy vôd, posudky - odpadové hospodárstvo, poradenstvo, správy a audity v oblasti ekológie a poľnohospodárstva
vozar@elsro.sk
Ing. Kamil ŠimoMarketing pre farmáciu, požívatiny a krmivásimo@elsro.sk
Ing. Mária GavlákováVedúci strediska laboratórnych prác
fyzikalno-chemické, mikrobiologické, biologické, toxikologické skúšky a analýzy vzoriek, poradenstvo v oblasti potravinárstva, krmovinárstva, farmácie a epidemiológie
gavlakova@elsro.sk
Ing. Marián BlahutObchodno-technický manažér
personálna práca, obchod, hospodárska správa a údržba
mblahut@elsro.sk
Ing. Ema BlahutováManažér kvality
skúšobné laboratóriá - akreditované podľa ISO/IEC 17025 - SNAS, Správna laboratórna prax - SNAS, certifikačný orgán - akreditovaný podľa ISO/IEC 17021:2007 - SNAS
blahutova@elsro.sk
RNDr. Katarína ĽachováVedúca prevádzky skúšobných laboratóriílachova@elsro.sk
MVDr. Eva FerenčákováLaboratórium mikrobiológie, mykológie a parazitológieferencakova@elsro.sk
Ing. Eva Pjatáková Palenčárová, PhD.Laboratórium farmácie a organických analýzpjatakova@elsro.sk
Ing. Lucia ŠefčíkováLaboratórium potravín, krmív a biologických materiálovsefcikova@elsro.sk
Ing. Juraj HanuščinLaboratórium pevných materiálov, vôd a spektroskopiehanuscin@elsro.sk
Ing. Andrea VozárováManažér pre ekonomiku a financievozarova@elsro.sk
RNDr. Eva Tóthováhygiena, HACCP, ekotoxikológia, biológia vôd, PCRtothova@elsro.sk